İslami Evlilik
evlilik,islamda evlilik,evlilik siteleri,evlilik yildönümü,evlilik hazirliklari,evlilik listesi,evlilik öncesi,evlilik islemleri,evlilik teklifi,evlilik danismani,evlilik sitesi,evlilik üzerine

CİNSEL FANTAZİLER

Cinsellik konusunda çok sayıda araştırması bulunan ünlü gazeteci/yazar Nancy Friday, cinsel düşleri şöyle tanımlıyor: Cinsel düş, bir arzu, hüner, kaçış ve belirsizlik haritasıdır; endişe, suçluluk ve çekingenlik kayalık ve kumsallarında kendimizi yönlendirmek için icat ettiğimiz deniz yoludur. Bilinçli bir işlemdir, ama bilinçaltı baskılara tepki olarak ortaya çıkmaktadır. İlginç olan yan, fantezilerin yalnızca garip olması değil, makul de olabilmesidir; herbiri, onu yaratan insanın kişiliği ve bilinçaltı hakkında bağlantılı ve tutarlı bir resim verir. Kişi onu saçma geçici bir arzu olarak düşlemiş olsa bile, kendinden birşeyler yansıttığı gerçeği değişmez. Bu tanımda gösterilmek istenen en önemli nokta, cinsel fantazilerin yalnızca doyumsuz kalan dileklerden kaynaklanmadığıdır.

Aslında cinsel düşler konusundaki en belirgin yanılgı genellikle bu olmaktadır. Oysa insanın bilinçaltındaki arzuları mutlaka gerçekleşmesi güç ya da olanaksız olan niyetler değildir. Evet, bazı dilekler bastırılır, çünkü kamu içindeki genel iyi ve kötü kavramlarına uymamaktadır. Bazı dileklerse Freudiyen açıklamalar uyarınca, eski ödipal korkuları uyaracağı gerekçesiyle bastırılmakta, hatta unutulmaktadır. Ama bu kuytu ormanın içinde, Freud'un "çok yönlü sapma" diye adlandırdığı erotik yaşamın ilk evresinin izleri de bulunmakta ve cinsel dürtülerimize enerji, parlaklık ve o gizli heyecanlı suç dozunu sağlamaktadır. "Çok yönlü sapma" kavramıyla Freud'un anlatmak istediği, doğuşta bebeklerin, vücudun her açıklığından tenin herhangi bir noktasının erotik uyarım alabilecek kadar farklılaşmadan uzak olduğudur. Bu uyarım, her iki cinsten olabileceği gibi herhangi bir hayvandan, yiyecekten, nesneden, renkten, hava akımı veya ısı değişiminden de olabilir. Çocuk büyüdükçe toplumsallaşarak bir kimlik kazanır, aldığı ya da aradığı doyumlar da özelleşir. Ancak bilinçaltının bir köşesinde ilk bebeklik döneminin henüz törpülenmemiş bu duyumları kalmış olacaktır. Bu anlamda cinsel düşlerin, bebeklikte yaşanan o herşeyden güçlü hazlara yaklaşabildiğimiz en uç nokta olduğu düşünülebilir. Bu da, cinsel düşlerin mutlaka doyumsuz kalmış arzulardan kaynaklandığına değil, geçmişteki birtakım güzel duyumları yeniden yaşama arzusundan da kaynaklanabileceğine işaret etmektedir. Bazı fantazilerin mutlaka gerçekleştirilmesi gereklidir. Nancy Friday, güzel bir kızı yemeğe çıkarmayı düşleyen utangaç bir erkeğin, çekingenliğini bir kenara bırakarak düşünü gerçekleştirmeye koyulmasının çok yerinde olduğunu söylemektedir.

Erkekler cinsellik konusunda düş kurmaya kadınlardan daha fazla eğilim gösterirler. Kadın ve erkek cinsellikleri arasındaki başlıca farklılık da budur. Psikolojik uyarılma erkek cinselliğinde çok daha belirleyicidir. Kinsey'in bulgularına göre, kendi kendini uyarırken erkeklerin % 90'ına karşılık kadınların ancak % 50'si düş kurmaktadır. Bundan başka, erkeklerin fantezileri çoğunlukla tatmin olmamış ya da bastırılmış birtakım arzuları yansıtırken, kadınların genellikle hoşlanmış oldukları deneylerini düşledikleri tesbit edilmiştir. Ancak günümüzde cinsel özgürleşmeye paralel olarak kadınların düşleme oranında da, niteliğinde de bir değişim olduğu düşünülebilir. Ne olursa olsun, Kinsey'in araştırmasından bu yana 60 yıl gibi uzun bir süre geçmiştir. Aslında niteliksel olarak kadın fantezilerinin, tipik olanın dışına çıktığı örneklere söz konusu 60 yılın gerisinde de rastlamak mümkündür. Örneğin, James Joyce'ın 1922'de yayınladığı Ulysses adlı ünlü kitabının kadın kahramanı Molly Bloom'un fantezileri bu türdendir. Molly Bloom, zaman zaman limandaki denizcilerle birlikteliğin nasıl olacağını düşlerken, çoğunlukla kocası ve aşığının doldurduğu geçmişinden çekip çıkardığı çeşitli anılarla fantaziler kurmaktadır.

Her ne kadar Molly Bloom olayında da sergilendiği gibi kadınlar yaşamış oldukları bireysel deneylerinden kaynaklanan fantaziler kurmaktaysalar da, fantazi olgusu hala daha esas olarak erkeklere hastır. Örneğin Kinsey, mastürbasyon sırasında erotik kitap ya da resimlerden bir uyarı unsuru olarak yararlanmanın kadınlarda neredeyse hiç görülmediğini bildirmiştir. Oysa erkeklerin, psikolojik uyarım unsuru olarak erotik sinemaya ve dergilere düşkünlüğü, önemli bir ticaret alanı yaratabilecek boyutlardadır. Kinsey zamanında kadınların, erkeklere kıyasla düşleri hem nicelik, hem de nitelik olarak daha sınırlı olmuş olabilir. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar artık kadın düşlerinin de oldukça renklileştiğine işaret etmektedir. En belli başlı cinsel düş teması; kadınlar arasında tecavüz olagelmiştir. Bunun dışında sayılabilecek temaların sayısı az değildir. Akraba aşkı, yasak olanı yapmak, eşcinsellik, teşhircilik, fahişelik, mazohizm, sadizm gibi motifler sık sık kadın fantazilerine malzeme sağlamaktadır. Dolayısıyla düş kurma bakımından erkeklerle kadınlar arasında farklılığın giderek azaldığı düşünülebilir. Yaşamları boyunca hiç yapmamış oldukları veya düşleri dışında asla yapmayı düşünmeyecekleri şeyleri hayal etme alışkanlığının yalnızca erkeklere has olduğu yolundaki genel kanı, yeniden gözden geçirilmelidir. Kadınların cinsel fantazilerinden bahsetmekten çekindiği dönemler giderek geçmişe gömülmüştür. İstatistiksel olarak cinsel düş konusunda erkeklere yaklaşamadıkları halde kadınların da oldukça rahatladıkları ve düşlerinden bahsedebildikleri kesindir. Yalnızca cinsel düşler kurarak orgazma gelen kadınlar bilinmektedir.

Gerek kadınlarda, gerekse erkeklerde cinsel düşler kurmak son derece olağan bir durumdur. Cinsel sapıklıkla bir ilişki aramak yersizdir. İnsanların üzerine çeşitli baskı ve endişelerin kalkmasına da yardım eden bu düşler, cinsel sapıklık değil olsa olsa cinsel uyum ve doyuma yolaçabilir. 
evlilik,islamda evlilik,evlilik siteleri,evlilik yildönümü,evlilik hazirliklari,evlilik listesi,evlilik öncesi,evlilik islemleri,evlilik teklifi,evlilik danismani,evlilik sitesi,evlilik üzerine,evlilik sorunlari,evlilik ilanlari,evlilik izni,evlilik oyunu,evlilik sandali,evlilik rehberi,evlilik com,evlilik fuari,evlilik mesajlari,evlilik danisma,evlilik kredisi,islami evlilik,evlilik danismanligi,evlilik hazirliklari,mutlu evlilik,evlilik yildönümü,islam evlilik,evlilik cüzdani,arkadas evlilik,hande yener evlilik sandali,evlilik merkezi,evlilik hazirligi,evlilik problemleri,evlilik ilanlari,evlilik nedir,evlilik resimleri,akraba evlilik,sanal evlilik,evlilik basvurusu,evlilik davetiyesi,evlilik tazminati,evlilik terapisi,evlilik sirketleri,evlilik yildonumu,evlilik sözleri,evlilik sirketi,islamiyette evlilik,evlilik siirleri