İslami Evlilik
evlilik,islamda evlilik,evlilik siteleri,evlilik yildönümü,evlilik hazirliklari,evlilik listesi,evlilik öncesi,evlilik islemleri,evlilik teklifi,evlilik danismani,evlilik sitesi,evlilik üzerine

Cinsel Haramlar

Zina (Fuhuş)

    Zina akıl hastası olmayan,erginlik çağına ulaşmış kadın ve erkeğin nikahsız cinsel ilişkisidir. Buna fuhuş ta denilir. Zina toplumsal çözülmenin belirtilerinden biridir.
      İslam'ın koyduğu beş temel esastan biriside ırz ve neslin korunması ilkesidir. Bu korumanın gerçekleşmesi için de tarafların evli olması şartı aramaksızın karşı cinsler arasında bütün evlilik dışı cinsel ilişkinin yasaklanması gerekir. Hem zina sadece tarafları ve tarafların yakınlarını ilgilendiren şahsi bir suç değil, bu tüm toplumu,toplumun temel nüvesi aileyi kökünden sarsan,insanlardaki namus ve iffet duygusunu rencide eden ahlaksızlığın yayılmasını hızlandıran toplumsal bir beladır. Böyle olduğu için de İslam dini evliliği kolaylaştırmış maddi ve manevi yönden teşvik etmiş fakat cezaları farklı da olsa hem bekarların hem de evli ve dulların evlilik dışı cinsel ilişkilerini şiddetle cezalandırmıştır. Cenabı Hak buyuruyor:"Zinaya yaklaşmayın doğrusu o büyük bir hayasızlıktır,kötü bir yoldur.
İsra Suresi Ayet 32

        "Gerçekten Müminler Allah yanında bir başkasını ilah edinip ona kulluk etmezler. Ölümü hak edenler dışında, Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş
 olur ."
Furkan Suresi ayet 68

        Allah Resulü buyuruyor: "Allah kullarına manen yaklaşır, tövbe edenleri af eder ancak zina eden kişi ile haraç alanı af etmez." Ettergib Vetterhib 3/271 "Zina ve faiz bir şehirde açığa çıktığı zaman,onlar Allah'ın azabını kendilerine vacip kılmış olurlar ." Ettergib Vetterhib 3/278 "Aralarında 'piç' çoğalmadıkça,ümmetim hayırdan ayrılmaz. Onlar arasında zina çocuğu yayıldığı zaman, Allah'ın onları yaygın bir azaba uğratması çok sürmez." Ettergib Vetterhib 3/277 "Zina üzerinde devamlı Israr eden kimse puta tapan kişi gibidir." Ettergib Vetterhib 3/277 "Muhakkak ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler zina eden yaşlıya lanet ederler. Şüphesiz zina edenlerin avret yerlerinin çirkin kokusu,cehennem halkını bile rahatsız eder." Ettergib Vetterhib 3/276

       İslam dini iki cins arasında gayr-i meşru yakınlaşmayı doğuracak durumları, bakmayı dokunmayı, bir arada bulunmayı yasaklamıştır. Allah Resulü şöyle buyuruyor "Gözün zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası tutmaktır. Ayağın zinası da yürümektir." Buhari İstizan 12 Bir başka hadis-i şerifte ise ağzın zinasının öpmek olduğu Müsnedi İbni Hanbel 2/343 belirtilmiştir. 

      Kadın erkek ilişkileri genellikle bakmakla başlar. Bunun için gözü haramdan korumak, zinadan korunmanın ilk şartıdır.   Zinaya götüren diğer yollar dokunmak,dinlemek gibi işlerdir. İnsanın kendi helali olmayan erkeğe veya kadına dokunması sesini dinlemesi onda meşru olmayan eğilimler meydana getirebilir onu tahrik edebilir.

      İslam bir birine haram olan iki kişinin bir arada oturmasını,üçüncü bir şahsın bulunmadığı bir odada bulunmasına izin vermez. Birbirlerine haram olan kadın ve erkek akraba da olsalar asla yalnız kalmamalıdırlar.

Zina eden bekarlara verilecek şer'i ceza:

     İslam bekar erkek ve kadınların zina suçu için yüz değnek-kırbaç cezası, getirmiştir. Cenabı Hak buyuruyor:"zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini konusunda o ikisine acımanız tutmasın. Onların ceza görmesine müminlerden bir toplulukta şahit olsun." (10)

     İslam alimleri bu ayette anlatılan cezanın, bekar olup da zina eden erkek ve kadınların cezası olduğunu, evli veya dul erkek ve kadınların zina cezasının ise taşlanarak öldürülme olduğunda görüş birliği içindedir.

Zina eden evlilere verilecek şer'i ceza:

    İslam/evli veya dul erkek ve kadınların zina suçu için,taşlanarak öldürme cezasını getirmiştir

Allah Resulü buyuruyor "Benden öğrenin,benden öğrenin! Allah kadınlara bir yol açmıştır. Bekarla bekar zina ederse yüz değnek ve bir yıl sürgün evli ile evli (veya dul ile dul) zina ederse yüz değnek ve taşla recim var." Bulugul Meram 4/9

    Ebu Hureyre ile Zeyd bin Halid-i Cüheni'den rivayet olunduğuna göre çöl Araplarından bir adam Resulullah'a gelerek: 'Ya Resulullah   Allah aşkına senden hakkımda ancak Allah'ın kitabıyla hüküm vermeni dilerim." dedi. Ondan daha anlayışlı olan diğeri:''Evet aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve bana müsaade buyur dedi. Resulullah:"Söyle?" dedi. Adam:"Benim oğlum bu adamın yanında çırak idi ve onun karısı ile zina etti. Ben oğlumun recm edileceğini haber alınca onun namına yüz koyunla bir cariye fidye verdim. Sonra bilenlere sordum,oğluma yüz değnek ile bir sene sürgün lazım geldiğini bunun karısına da recm gerektiğini bana haber verdiler.  dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu:"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki aranızda derhal Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariye ile koyunlar sana iade olunacak; oğluna da yüz değnek ve bir sene sürgün gerek. Ey Enescik haydi şu adamın karısına git eğer itiraf ediyorsa onu recim ediver." Bulugul Meram 4/8

     Hz.Ebu Bekir'den rivayet olunmuştur."Maiz bin Malik Resululah'a gelerek bir defa (zina) itirafında bulundu. Ben de Resulullah'ın yanında idim. Allah Resulü onu geri çevirdi. Sonra tekrar gelerek onun yanında ikinci defa itiraf da bulundu.Allah Resulü onu yine geri çevirdi. Sonra gelerek onun yanında üçüncü defa itirafta bulundu. Allah Resulü kendisini yine geri çevirdi. Bunun üzerine ben ona:"Eğer dördüncü defa da itiraf edersen Resulullah seni recm eder dedim. O dördüncü defa itirafta bulundu. Resulullah ona sordu:"0nunla yattın mı?"' Maiz:"Evet" dedi.Resulullah:"Tenini tenine dokundurdun mu ? 'Maiz:"Evet' Resulullah:"0nunla cinsi münasebette bulundun mu?" Maiz:"Evet Resulullah: "Zina nedir bilir misin ? "Maiz; "Evet bir adamın karısına helal olarak yapağını ben ona haram olarak yaptım." dedi. Resulullah;"Bu sözle ne demek istiyorsun? Maiz: Beni temizle Ya Resulullah!" dedi. Allah Resulü Maiz'in recmini emretti ve recm edildi. Bulugul Meram 4/15

     Zinanın dinen ne kadar çirkin kabul edildiği ona verilen cezayla anlaşılmaktadır. Ancak zina suçunun cezasının verilebilmesi için zinanın İslam'ın hakim olduğu bir toplumda yapılması ve 4 adil şahidin şahitliği ile ispatlanması gerekmektedir.İslam devletinin haricinde yapılan zinalara bu cezalar uygulanmaz. Ayrıca şahitlerin zinanın sübutunu tam olarak görmesi gerekmektedir. Bir yorgan içinde iki kişiyi görseler, yorgan inip kalksa dahi onlar hakkında zina şahitliği yapamazlar. Çünkü zina tenasül uzuvlarının birleşmesi ile sabit olur. Oysa yorganın altında bu olayın gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmez. Bu derece yakinen bir zina olayına şahit olmak ise çok nadirdir. Zaten İslam'ın hakim olduğu bir toplumda zinanın bütün yolları kapatılmıştır. Müslümanların canı devletin güvencesindedir. Dolayısıyla evlenemeyecek durumda olan kişiler devlet tarafından evlendirilecektir. Buna rağmen zina yapılırsa cezası daha bu dünyadayken verilerek ahret azabından kurtuluş mümkün olacaktır. Nitekim yukarıdaki hadiste Maizin beni temizle demesi de onun ahrete olan inancını ve cezasını bu dünyada çekmek istediğini göstermektedir.

İslam'ın hakim olmadığı yerlerde yapılan zinalara ceza uygulanmaması böyle yerlerde zinanın helal olmasından dolayı değildir. Bilakis onun cezası ahrete kalacak ve orada cezalandırılacaktır. 

Allah c.c tüm Müslüman kardeşlerimizi zina gibi bütün büyük haramlardan uzak edip muhafaza eylesin (Amin)

Homoseksüellik

      İslam Dini'nde yasaklanmış zina gibi baş cinsel haramlardan biri homoseksüelliktir. Erkek erkeğe cinsel ilişki olan homoseksüellik Kuran-ı Kerim ile ve Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle yasaklanmış lanetli bir iştir.

     Bu husuta Yüce Allah şöyle buyurmaktadır :"Lut'u kendi kavmine; topluluğuna Peygamber olarak gönderdik. Onları şöyle kınayıp uyardı: Sizden önce «alemlerden» hiç birinin yapmadığı cinsel sapıklığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz İlahî yasak sınırlarını aşan bir kavimsiniz.(Lut'un kınayıp uyarmalarına karşı) kavminin cevabı da (şu tepkili) sözler oldu: Lut'u ve onunla beraber iman edenleri ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar (arka organlardan kaçınarak) tertemiz kalmak İsteyen insanlardır. Bunun üzerine Biz de Lut'u ve karısı dışındaki ailesin! kurtardık. Karısı geride kalarak azaba uğrayacaklardan oldu. .Biz onlar üzerine azap taşlarını öylesine bir yağdırdık ki suçluların akıbeti nasıl olurmuş bir bak." Araf Suresi Ayet 80 - 84

      Lut kavminin uğratıldıkları azab Hud suresinde de şöylece açıklanmaktadır:"Azab emrimiz gelince, yaşadıkları ülkenin altını üstüne çevirdik. Üzerlerine Rabbin katında işaretlenmiş kızgın taşları sağanak halinde yağdırdık.İlahî azab cinsel haramları isteyerek nefislerine zulmedenlerden hiç bir zaman gidici değildir." Hud Suresi 82-83

       Anlamları sunulan ayetlerle homoseksüellik dolaylı olarak Muhammed Ümmeti olan bizlere de yasaklanmıştır. Özellikle son ayette kullanılan ve Kıyamet Günü'ne kadar devam edecek sürekliliği içerici üslupla da her dönemin homoseksüelleri azapla tehdit olunmuştur. Hiç şüphe yoktur ki Allah'ın azabı çeşitlidir. İlahi azap, tabii afetler, yönetim zulümleri, AİDS türünden hastalıklar, harpler şeklinde olabileceği gibi yıkıcı, eritici ve bitirici cinsel anarşi şeklinde de olabilir. 

"(Aranızda         Allah'ın Resulü şöyle yaygınlaşabileceği endişesiyle) sizin için korktuklarınım en korkutucusu olanı Lut Peygamberin kavminin işi olan homoseksüelliktir. Allah'ın Resulü azaba uğramış Lut topluluğunun işlediği bu suçu işleyenlere art arda üç defa la'net ederek şöyle buyurdu:yaptığını yapanlara la'net etsin. Allah Lut kavminin yaptığım Allah Lüt kavminin yapanlara la'net etsin. Allah Lut kavminin yaptığım yapanlara la'net etsin. (Onları rahmetinden dışlasın)"."Erkeğe ve kadına arka organından temas edenlere Allah c.c rahmet nazarıyla bakmaz." Kurtubi 7/245 İbni Mace 2563

       Ebu Hureyre ve İbni Abbas (r.a) anlatıyorlar: "Allah'ın Resulü vefatlarından önce bize hitap buyurdular. Allah'a kavuşmasından önceki bu son hitaplarında şöyle öğüt verdiler: Kadın veya erkeği ya da çocuğu arka organından kullananlar. (eğer tevbe etmezlerse) Kıyamet Günü'nde leşten daha pis bir koku saçar oldukları halde bir araya getirileceklerdir. Bunlar Cehenneme girinceye kadar insanlar bu kokularından ızdırap duyacaklardır. Allah, bunların sevablarını giderecek ve onlardan ne tövbe' ve ne fidye kabul edecekdir. Onlar ateşten tabutlara girecek, kapakları da ateşden çivilerle çivilenecektir. Zadül Mead 3/148

      "Hz. Ayşe. Allah'ın Resulü'nü üzgün gördü, Üzgün görünce de sordu:Sizi üzen nedir Ya Resulullah ? (Beni üzen) ümmetim için pek çok korktuğum uygulamadır. Lut toplumunun yaptığını yapmalarıdır." Eddürrül Mensur 3/101

       "zaman Allah homoseksüellerden (ve onların Lutilik (homoseksuellik) çoğaldığı işinî tabii gören toplumlarından korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerinde yıkıma uğrayacaklarını önemsemez" Ettergib 3/286-287
      
  Homoseksüelliği yasaklayan daha bir çok hadis nakletmek mümkündür.Ancak yukarıda ki ayet ve hadislerden bu işin ne kadar çirkin bir iş olduğu anlaşılmıştır. Homoseksüellikten kişinin kendisini koruması için yapması gerekenler; Uzun müddet bekar kalmayıp bir an önce evlenmelidir. Aynı örtü altında çıplak olarak başka bir erkekle yatmaktan kaçınmalı, kadınlaşan,  kendisinde kadın güzelliği, konuşması bulunan, makyajla takılarla süslenen erkeklerden uzak durmalıdır. Erkeklerin açılması haram olan mahrem yerlerine bakmaktan, dokunmaktan, öpüşmekten kaçınılmalıdır. Homoseksüelliği teşvik eden kitap film ve yayınlardan uzak durmalıdır. Kadın gibi tüysüz ve güzel olan çocuklarla şakalaşmaktan, onları kucaklayıp öpmekten, yalnız kalmaktan sakınmalıdır.

Lezbiyenlik

     Kadının kadınla sevişmesi, ilişkisi kesinlikle haramdır. Bu sevicilik veya lezbiyenlik denen bir cinsel sapmadır. Haram olan bu cinsel sapıklık türünde kadınlardan biri erkek mevkiinde olup sevicidir. Diğeri de edilgen durumundadır. İslami kaynaklara göre tarihi oluşumu ve gelişimi itibariyle homoseksüellik gibi sevicilik de Lut toplumuna dayanmaktadır. Ülkelerinin altı üstüne getirilen ve üzerlerine taş yağdırılan Lut kavminin. erkekleri yanı sıra kadınlarının da azaba uğratılmalarının sebebi, aralarındaki sevicilikleri olmuştur. Hz. Huzeyfe Allah'ın Resulü'nden öğrendiği bu gerçeği şöyle dile getiriyor: "Erkekleri erkekleriyle, kadınları da kadınlarıyla yetinince Lut kavmine azap erişti." 

      Sevicilik hiç şüphesiz Allah'ın kurduğu cinsel düzene aykırılık, nesil kesmek, gerçek cinsel tatminden uzaklaşarak nefse zulmetmek ve kadın toplumunu cinsel anarşiye itmek olduğu için haram kılınmıştır. Seviciliğin haram oluşunda İslam'da ittifak vardır. Çünkü bu konuda ayet ve hadis vardır. Cenabı Hak buyuruyor: "Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak zevcelerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı ilişkide bulunmaları müstesnadır. Çünkü onlar kınanmazlar. Kim de bu helalden başkasını ararsa,işte onlar haddi aşanlardır." Müminun suresi ayet 5,6,7 

      Allah Resulü buyuruyor:" Kadınların sürtüşmesi onların arasında zinadır." Feyzul Kadir 4/103 "Bir kadın diğer bir kadına çıplak vücudunu değdirmesin. Kadın diğer kadını kocası ona bakıyormuşcasına anlatır." Ebu davut 2/246

      "Erkek erkeğin avretine, kadın da kadının avretine bakmasın. Bir erkek ile bir erkek tek yatakta birlikte, kadın da bir kadınla aynı yatakta beraber yatmasınlar." Ebu Davut 2/246

      Kadınlar;kendilerini bu rezaletten korumak için şu hususlara dikkat etmelidir: Çıplak veya yarı çıplak denecek dekolte elbise ile aynı örtünün altında bir kadınla beraber yatmamalıdır. Ahlakına güvenmediği kadından, erkekten sakınır gibi sakınmalı ve ilişkisini kesmelidir. Lezbiyenliği teşvik eden, öven kitap, film v.s şeylerden kaçınmalı bekar ise evlenmeli, evli ise cinsel ihtiyaçlarını kocasında gidermelidir.

      Anne ve babalar çocuklarının yataklarını ergenlik döneminden önce ayırmalı, iki kardeş kız dahi olsa bir yatakta yatırmamalıdır. Çocukların yatağının ayrılması dinimizin bir emridir.
evlilik,islamda evlilik,evlilik siteleri,evlilik yildönümü,evlilik hazirliklari,evlilik listesi,evlilik öncesi,evlilik islemleri,evlilik teklifi,evlilik danismani,evlilik sitesi,evlilik üzerine,evlilik sorunlari,evlilik ilanlari,evlilik izni,evlilik oyunu,evlilik sandali,evlilik rehberi,evlilik com,evlilik fuari,evlilik mesajlari,evlilik danisma,evlilik kredisi,islami evlilik,evlilik danismanligi,evlilik hazirliklari,mutlu evlilik,evlilik yildönümü,islam evlilik,evlilik cüzdani,arkadas evlilik,hande yener evlilik sandali,evlilik merkezi,evlilik hazirligi,evlilik problemleri,evlilik ilanlari,evlilik nedir,evlilik resimleri,akraba evlilik,sanal evlilik,evlilik basvurusu,evlilik davetiyesi,evlilik tazminati,evlilik terapisi,evlilik sirketleri,evlilik yildonumu,evlilik sözleri,evlilik sirketi,islamiyette evlilik,evlilik siirleri